Rammer for by og land

1.6.E.5


Bestemmelser

Plannummer 1.6.E.5 
Plannavn Erhvervsområde ved Hældagervej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.0 
Max. bygningshøjde 10.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til lettere erhvervsformål og offentlige formål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og arealkrævende servicevirksomhed. Desuden kan området anvendes til offentlige og private institutioner, radiohus samt enkelte boliger. Der må ikke etableres butikker i området. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Området betragtes som en støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00