Rammer for by og land

1.6.E.5


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Hældagervej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
2.0

Max. bygningshøjde
10.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til lettere erhvervsformål og offentlige formål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og arealkrævende servicevirksomhed. Desuden kan området anvendes til offentlige og private institutioner, radiohus samt enkelte boliger. Der må ikke etableres butikker i området.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Området betragtes som en støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00