Rammer for by og land

16.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Koldingvej i Ny Højen

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. I området må der ikke drives detailhandel, herunder handel med dagligvarer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00