Rammer for by og land

16.E.1


Bestemmelser

Plannummer 16.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Koldingvej i Ny Højen 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. I området må der ikke drives detailhandel, herunder handel med dagligvarer. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00