Rammer for by og land

1.6.E.1


Bestemmelser

Plannummer 1.6.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Solkilde Allé i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, regionale funktioner som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration, kursusvirksomhed, aflastningscenter for detailhandel og service- og forretningsvirksomhed. På arealet vest for Solkilde Allé kan etableres lavprisvarehus med dagligvaresalg. 
Bebyggelsens omfang Der kan ske en afrunding af det etablerede center inden for en ramme på 7.500 m² og inden for rammerne af de gældende lokalplaner 89A og 89B. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00