Rammer for by og land

1.6.B.8


Bestemmelser

Plannummer 1.6.B.8 
Plannavn Boligområde ved Bybækvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 11,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, høj boligbebyggelse. Der må ikke etableres butikker i området. 
Miljø Området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00