Rammer for by og land

1.6.B.17


Bestemmelser

Plannummer 1.6.B.17 
Plannavn Boligområde ved Bredballe Byvej/Skelvang i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 4 etager 
Max. bygningshøjde 14 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, etageboligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 130. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00