Rammer for by og land

1.6.B.17


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Bredballe Byvej/Skelvang i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
4 etager

Max. bygningshøjde
14 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, etageboligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 130.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00