Rammer for by og land

1.6.B.15


Bestemmelser

Plannummer 1.6.B.15 
Plannavn Boligområde ved Nørremarksvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som åben-lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Grunde skal som minimum være 700 m². 
Opholdsarealer 5% af områdets grundareal skal udlægges som fælles opholdsareal. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00