Rammer for by og land

1.6.B.15


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Nørremarksvej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som åben-lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Grunde skal som minimum være 700 m².

Opholdsarealer
5% af områdets grundareal skal udlægges som fælles opholdsareal.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00