Rammer for by og land

1.6.B.14


Bestemmelser

Plannummer 1.6.B.14 
Plannavn Boligområde ved Hældagervej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i overensstemmelse med en helhedsplan for området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser I forbindelse med lokalplanlægning skal der udarbejdes en screening for konsekvensvurdering i forhold til Habitatdirektivet. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00