Rammer for by og land

1.5.R.4


Bestemmelser

Plannummer 1.5.R.4 
Plannavn Rekreativt område ved Store Grundet Alle og Viborgvej i Vejle 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastægges til rekreative formål i form af marker, evt. med hestefolde, og rekreative stier. Der må ikke etableres bebyggelse i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone 
Særlige bestemmelser Området skal indgå i en samlet plan sammen med område 1.5.O.6. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00