Rammer for by og land

1.5.R.4


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Store Grundet Alle og Viborgvej i Vejle

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastægges til rekreative formål i form af marker, evt. med hestefolde, og rekreative stier. Der må ikke etableres bebyggelse i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone

Særlige bestemmelser
Området skal indgå i en samlet plan sammen med område 1.5.O.6.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00