Rammer for by og land

1.5.R.3


Bestemmelser

Plannummer 1.5.R.3 
Plannavn Rekreativt område ved Horsensvej i Vejle 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov med tilhørende stier. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00