Rammer for by og land

1.5.O.5


Bestemmelser

Plannummer 1.5.O.5 
Plannavn Offentligt område ved Grundet Bakke i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af sportsanlæg (boldbaner og sportshal) samt andre institutioner af offentlig eller almennyttig karakter, som efter Byrådets skøn naturligt hører til i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00