Rammer for by og land

1.5.O.5


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Grundet Bakke i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af sportsanlæg (boldbaner og sportshal) samt andre institutioner af offentlig eller almennyttig karakter, som efter Byrådets skøn naturligt hører til i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00