Rammer for by og land

1.5.O.4


Bestemmelser

Plannummer 1.5.O.4 
Plannavn Offentligt område ved Elsdyrvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, boliger til ældre og institutioner for børn/unge og grønt område. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse må kun opføres på grundlag af en samlet bebyggelsesplan. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00