Rammer for by og land

1.5.O.4


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Elsdyrvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, boliger til ældre og institutioner for børn/unge og grønt område.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse må kun opføres på grundlag af en samlet bebyggelsesplan.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00