Rammer for by og land

1.5.E.6


Bestemmelser

Plannummer 1.5.E.6 
Plannavn Erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. bygningshøjde 10.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere fremstillings og forretningsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og servicevirksomhed. 
Miljø I relation til miljølovens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Der skal ved planlægningen indgå en støjkonsekvenszone i forhold til tilgrænsende boligområder. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00