Rammer for by og land

1.5.E.6


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. bygningshøjde
10.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere fremstillings og forretningsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og servicevirksomhed.

Miljø
I relation til miljølovens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Der skal ved planlægningen indgå en støjkonsekvenszone i forhold til tilgrænsende boligområder.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00