Rammer for by og land

1.5.E.3


Bestemmelser

Plannummer 1.5.E.3 
Plannavn Erhvervsområde ved Viborgvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.0 
Max. bygningshøjde 10.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, evt. regionale funktioner som f.eks. lettere fremstillingsvirksomhed og værkstedsvirksomhed, mindre entreprenør- og lagervirksomhed og engroshandel. Området må endvidere anvendes til servicevirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, samt andre erhvervstyper som f.eks. undervisnings- og kursusvirksomhed. I området må der ikke drives detailhandel herunder handel med dagligvarer. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00