Rammer for by og land

1.5.E.3


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Viborgvej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. rumfang m3 pr. m2
2.0

Max. bygningshøjde
10.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, evt. regionale funktioner som f.eks. lettere fremstillingsvirksomhed og værkstedsvirksomhed, mindre entreprenør- og lagervirksomhed og engroshandel. Området må endvidere anvendes til servicevirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, samt andre erhvervstyper som f.eks. undervisnings- og kursusvirksomhed. I området må der ikke drives detailhandel herunder handel med dagligvarer.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00