Rammer for by og land

1.5.B.5


Bestemmelser

Plannummer 1.5.B.5 
Plannavn Boligområde ved Finlandsvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 7.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, høj boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Trafik Byforbedring skal foregå efter en samlet plan, som bl.a. skal omfatte trafiksanering og forbedring af fælles friarealer. Byrådet kan nedsætte parkeringskravet i en byforbedringsplan. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00