Rammer for by og land

1.5.B.4


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Finlandsparken i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
6.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, høj boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner.

Trafik
Byforbedring skal foregå efter en samlet plan, som bl.a. skal omfatte trafiksanering og forbedring af fælles friarealer. Byrådet kan nedsætte parkeringskravet i en byforbedringsplan.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00