Rammer for by og land

1.5.B.3


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Ringdams Kobbel i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. I området må parceller til parcelhusbebyggelse udstykkes på min. 600 m². I området skal der udstykkes efter en samlet udstykningsplan, og den enkelte parcel må ikke udstykkes med en mindre størrelse end ca. 200 m² til tæt-lav bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00