Rammer for by og land

1.5.B.3


Bestemmelser

Plannummer 1.5.B.3 
Plannavn Boligområde ved Ringdams Kobbel i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. I området må parceller til parcelhusbebyggelse udstykkes på min. 600 m². I området skal der udstykkes efter en samlet udstykningsplan, og den enkelte parcel må ikke udstykkes med en mindre størrelse end ca. 200 m² til tæt-lav bebyggelse. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00