Rammer for by og land

1.4.R.5


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Petersmindevej i Vejle

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, græsarealer og stier.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for anden bebyggelse end de for driften nødvendige bygninger. Rekreative støttepunkter kan indpasses efter en samlet plan.

Miljø
I området er der arealer der er udpeget til lavbundsareal og naturområde.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00