Rammer for by og land

1.4.R.5


Bestemmelser

Plannummer 1.4.R.5 
Plannavn Rekreativt område ved Petersmindevej i Vejle 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, græsarealer og stier. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for anden bebyggelse end de for driften nødvendige bygninger. Rekreative støttepunkter kan indpasses efter en samlet plan. 
Miljø I området er der arealer der er udpeget til lavbundsareal og naturområde. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00