Rammer for by og land

1.4.R.1


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Uhre Skov i Vejle

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov med stier.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. Rekreative støttepunkter kan indpasses efter en samlet plan.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00