Rammer for by og land

1.4.O.6


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Ny Grejsdalsvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
70%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kolonihaver og grønt område.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen på havelodder må ikke overstige 30 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00