Rammer for by og land

14.O.3


Bestemmelser

Plannummer 14.O.3 
Plannavn Offentligt område ved Møllestien i Gårslev 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, bypark, børneinstitution, mødelokaler og lignende. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone.Den del af området der er i landzone skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00