Rammer for by og land

14.O.3


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Møllestien i Gårslev

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, bypark, børneinstitution, mødelokaler og lignende.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone.Den del af området der er i landzone skal overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00