Rammer for by og land

1.4.O.3


Bestemmelser

Plannummer 1.4.O.3 
Plannavn Offentligt område ved Grejsdalvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke og kirkegård. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00