Rammer for by og land

1.4.O.3


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Grejsdalvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke og kirkegård.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00