Rammer for by og land

14.O.2


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Kragegyden i Gårslev

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
15%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
12,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, idrætsanlæg, bibliotek, omsorgslokaler, forsamlingshus og lignende samt boliger, der kan indpasses i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00