Rammer for by og land

14.O.2


Bestemmelser

Plannummer 14.O.2 
Plannavn Offentligt område ved Kragegyden i Gårslev 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 15% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, idrætsanlæg, bibliotek, omsorgslokaler, forsamlingshus og lignende samt boliger, der kan indpasses i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00