Rammer for by og land

14.O.1


Bestemmelser

Plannummer 14.O.1 
Plannavn Offentligt område ved Gårslev Kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 5% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke, kirkegård, præstegård og lignende. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse og beplantning skal placeres og udformes således, at kirkens frie beliggenhed mod Kirkegade og det åbne land bevares. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00