Rammer for by og land

14.O.1


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Gårslev Kirke

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
5%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke, kirkegård, præstegård og lignende.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse og beplantning skal placeres og udformes således, at kirkens frie beliggenhed mod Kirkegade og det åbne land bevares.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00