Rammer for by og land

1.4.E.2


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Hover Kirkevej i Vejle

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Max. rumfang m3 pr. m2
2.0

Max. bygningshøjde
10.0

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed og engroshandel. Der må ikke etableres butikker i området.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00