Rammer for by og land

14.B.7


Bestemmelser

Plannummer 14.B.7 
Plannavn Boligområde ved Høllvej i Gårslev 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Der kan desuden opføres bygning til beboerhus, vaskeri eller lignende til betjening af området. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Opholdsarealer Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed udlægges mindst 15 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Der skal sikres en beskyttelseszone på 10 -15 meter til naturområdet mod syd. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00