Rammer for by og land

14.B.5


Bestemmelser

Plannummer 14.B.5 
Plannavn Boligområde ved Bystedparken i Gårslev 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse, samt fællesanlæg såsom beboerhus, vaskeri og lignende. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Opholdsarealer Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed skal der mindst udlægges 15 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00