Rammer for by og land

14.B.4


Bestemmelser

Plannummer 14.B.4 
Plannavn Boligområde ved Soldalen i Gårslev 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse samt fællesanlæg såsom beboerhus, vaskeri og lignende. 
Opholdsarealer Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed skal der mindst udlægges 35 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00