Rammer for by og land

1.3.R.2


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Mølholm Ådal i Vejle

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, stier, landbrug, kolonihaver og grønt område.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. Der må dog i området ved Grønnedalen opføres enkelte bygninger til rekreativ anvendelse, som f.eks. spejderhytte og rekreative støttepunkter, efter en samlet plan for området. I planen kan indarbejdes kolonihaver i form af nyttehaver uden bebyggelse ud over redskabsrum.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00