Rammer for by og land

1.3.R.2


Bestemmelser

Plannummer 1.3.R.2 
Plannavn Rekreativt område ved Mølholm Ådal i Vejle 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, stier, landbrug, kolonihaver og grønt område. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. Der må dog i området ved Grønnedalen opføres enkelte bygninger til rekreativ anvendelse, som f.eks. spejderhytte og rekreative støttepunkter, efter en samlet plan for området. I planen kan indarbejdes kolonihaver i form af nyttehaver uden bebyggelse ud over redskabsrum. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00