Rammer for by og land

1.3.R.1


Bestemmelser

Plannummer 1.3.R.1 
Plannavn Rekreativt område ved Bredstenvej og Ribe Landevej i Vejle 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. antal etager 1.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov, stier, landbrug og grønt område. Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. 
Bebyggelsens omfang I kolonihaveområdet ved Engvasen må bebyggelsen på hver enkelt havelod/ejendom ikke overstige 30 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00