Rammer for by og land

1.3.R.1


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Bredstenvej og Ribe Landevej i Vejle

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov, stier, landbrug og grønt område. Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

Bebyggelsens omfang
I kolonihaveområdet ved Engvasen må bebyggelsen på hver enkelt havelod/ejendom ikke overstige 30 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00