Rammer for by og land

1.3.O.7


Bestemmelser

Plannummer 1.3.O.7 
Plannavn Offentligt område ved Bakkedraget i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, idrætsanlæg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00