Rammer for by og land

1.3.O.6


Bestemmelser

Plannummer 1.3.O.6 
Plannavn Offentligt område ved Fundersvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, kolonihaver. 
Bebyggelsens omfang På hver enkelt havelod må bebyggelsen ikke overstige 30 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00