Rammer for by og land

1.3.O.5


Bestemmelser

Plannummer 1.3.O.5 
Plannavn Offentligt område ved Jagtvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, grønt anlæg og grønt område. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00