Rammer for by og land

1.3.O.2


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Søndermarksvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Kirke og kirkegård

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
16.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, kirke, kirkegård, offentlige og private institutioner samt idrætsanlæg. Byrådet kan tillade lav boligbebyggelse til særlige formål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00