Rammer for by og land

1.3.O.2


Bestemmelser

Plannummer 1.3.O.2 
Plannavn Offentligt område ved Søndermarksvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, kirke, kirkegård, offentlige og private institutioner samt idrætsanlæg. Byrådet kan tillade lav boligbebyggelse til særlige formål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00