Rammer for by og land

13.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Grejsvej i Grejs

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed. Der kan tillades opførelse af bolig med tilknytning til den enkelte virksomhed.

Bebyggelsens omfang
I særlige tilfælde kan der gives dispensation for bygningshøjden.

Miljø
Der må ikke placeres virksomheder i områderne, der kan virke generende i forhold til omgivelserne.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00