Rammer for by og land

13.E.1


Bestemmelser

Plannummer 13.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Grejsvej i Grejs 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed. Der kan tillades opførelse af bolig med tilknytning til den enkelte virksomhed. 
Bebyggelsens omfang I særlige tilfælde kan der gives dispensation for bygningshøjden. 
Miljø Der må ikke placeres virksomheder i områderne, der kan virke generende i forhold til omgivelserne. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00