Rammer for by og land

13.B.4


Bestemmelser

Plannummer 13.B.4 
Plannavn Boligområde ved Grejsbjergvej, Grejs 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må benyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Ved tæt-lav boligbebyggelse er mindstegrundstørrelsen 300 m². 
Opholdsarealer 10% af områdets grundareal udlægges som fælles opholdsareal. 
Miljø Området er undtaget fra områdeklassificeringen, jf. Jordforureningsloven. 
Trafik Hvis der etablers tæt-lav boligbebyggelse skal der minimum udlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Enten på den enkelte ejendom eller som fælles parkeringspladser. Hvis der etablers åben-lav boligbebyggelse skal der minimum udlægges 2 parkeringsplads pr. bolig på den enkelte ejendom. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00