Rammer for by og land

1.3.B.2


Bestemmelser

Plannummer 1.3.B.2 
Plannavn Boligområde ved Pedersholm Allé i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner samt butikker ved Koldingvej/Pedersholms Allé. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsesprocenten for ejendommen på Pedersholms Allé 19-21, matr. nr. 1 ak, Pedersholm, Vejle Jorder, må ikke overstige 55. Der kan planlægges for butikker til lokalforsyning i området omkring Pedersholms Allé. Butikker til lokalforsyning må max. have et bruttoareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00