Rammer for by og land

1.2.R.4


Bestemmelser

Plannummer 1.2.R.4 
Plannavn Rekreativt område ved Vinding Skov i Vejle 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov og grønt område, stier, spejderanlæg m.v. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. Eksisterende helårsbeboelse kan opretholdes. Eksisterende sommerhuse kan med særlig tilladelse anvendes til helårsbeboelse under visse forudsætninger. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00