Rammer for by og land

1.2.R.4


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Vinding Skov i Vejle

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov og grønt område, stier, spejderanlæg m.v.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. Eksisterende helårsbeboelse kan opretholdes. Eksisterende sommerhuse kan med særlig tilladelse anvendes til helårsbeboelse under visse forudsætninger.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00