Rammer for by og land

1.2.R.1


Bestemmelser

Plannummer 1.2.R.1 
Plannavn Rekreativt område ved Stampesskoven i Vejle 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov og grønt område med stier og offentlige formål, evt. kirkegårdsudvidelse. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00