Rammer for by og land

1.2.O.8


Bestemmelser

Plannummer 1.2.O.8 
Plannavn Offentligt område ved Andkærvej og Ibækvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, golfbane, klublokaler og grønt område med stier. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00