Rammer for by og land

1.2.O.5


Bestemmelser

Plannummer 1.2.O.5 
Plannavn Offentligt område ved Vinding Kirke i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke, kirkegård og præstegård. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00