Rammer for by og land

1.2.O.2


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Gl. Landevej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
16.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, hal, offentlige og private institutioner, idrætsanlæg og kollektive anlæg, liberale erhverv, boligformål og lav boligbebyggelse. Området kan anvendes til anlæg af almennyttig karakter som fjernvarmeværk, fællesantenner og lign.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00