Rammer for by og land

1.2.O.1


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Mølholm Kirke i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke og kirkegård m.v.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00