Rammer for by og land

1.2.E.8


Bestemmelser

Plannummer 1.2.E.8 
Plannavn Erhvervsområde ved Vindinggård Ringvej i Vejle 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. rumfang m3 pr. m2 10.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til lettere erhvervsformål i form af facadeerhverv og serviceerhverv i det omfang det miljømæssigt kan indpasses. Der må ikke etableres butikker i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Servicestation kan opføres i det omfang den miljømæssigt kan indpasses. Bemærkning om vejadgang: Området skal udnyttes med skyldig hensyntagen til sikkerhed og fremkommelighed på Fredericiavej. Adgangsbetjeningen skal ske fra kommunevejnettet. Disse hensyn skal indarbejdes i forbindelse med lokalplanlægningen. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00