Rammer for by og land

1.2.B.7


Bestemmelser

Plannummer 1.2.B.7 
Plannavn Boligområde ved Vindingvej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, liberale erhverv og serviceerhverv samt kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier for støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Området skal zoneres således, at erhverv placeres mod Fredericiavej. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00