Rammer for by og land

11.R.2


Bestemmelser

Plannummer 11.R.2 
Plannavn Rekreativt område ved Tofthøj Møllevej i Givskud 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som campingplads m.v. og dertil hørende bebyggelse og servicefaciliteter. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00