Rammer for by og land

11.R.1


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Løveparkvej i Givskud

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
15.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som dyrepark og de dertil nødvendige anlæg og bebyggelser i form af dyreanlæg, indhegninger, beplantning, dyrehuse og stalde samt servicebygninger, herunder adm.- og undervisningsbygninger, kro/hotel, cafeteria, restaurationsvirksomhed, kiosker, aktiverings- og legepladser, lejrpladser, hytter, camping, nødvendige p-anlæg mm. samt til jordbrug.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00