Rammer for by og land

11.R.1


Bestemmelser

Plannummer 11.R.1 
Plannavn Rekreativt område ved Løveparkvej i Givskud 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 15.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som dyrepark og de dertil nødvendige anlæg og bebyggelser i form af dyreanlæg, indhegninger, beplantning, dyrehuse og stalde samt servicebygninger, herunder adm.- og undervisningsbygninger, kro/hotel, cafeteria, restaurationsvirksomhed, kiosker, aktiverings- og legepladser, lejrpladser, hytter, camping, nødvendige p-anlæg mm. samt til jordbrug. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00