Rammer for by og land

1.1.O.9


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Borgvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af kolinihaver, boldbaner og klubhus.

Bebyggelsens omfang
I kolonihaveområdet må havelodder ikke være mere end 400 m² og der må ikke bygges mere end 30 m² på hvert havelodBebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends oglignende.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00