Rammer for by og land

1.1.O.8


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Abelones Plads i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
16.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, parkering, herunder p-hus, og grønt område.

Bebyggelsens omfang
Den maksimale bygningshøjde er 16 m, hvor facadehøjden ikke må overstige 12 m målt fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade. Etageantallet skal være mellem 2 og 4. Langs Grejs å fastlægges en byggelinie på 6 m målt fra øverste vandløbskant.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00