Rammer for by og land

1.1.O.8


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.8 
Plannavn Offentligt område ved Abelones Plads i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, parkering, herunder p-hus, og grønt område. 
Bebyggelsens omfang Den maksimale bygningshøjde er 16 m, hvor facadehøjden ikke må overstige 12 m målt fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade. Etageantallet skal være mellem 2 og 4. Langs Grejs å fastlægges en byggelinie på 6 m målt fra øverste vandløbskant. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00