Rammer for by og land

1.1.O.7


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Teglgårdsvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
7.0

Max. bygningshøjde
24.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, offentlige og private institutioner og plejehjem.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00