Rammer for by og land

1.1.O.5


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Damhaven i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
16.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og administration.

Bebyggelsens omfang
Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på min. 20 m målt fra øverste vandløbskant.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00