Rammer for by og land

1.1.O.5


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.5 
Plannavn Offentligt område ved Damhaven i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og administration. 
Bebyggelsens omfang Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på min. 20 m målt fra øverste vandløbskant. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00